Rennesøy: Rapport om skolemiljø opp i kommunestyret

Rogaland Revisjon IKS avdekket i en rapport i år at Rennesøy kommune er for dårlige til å følge opp spesielt sårbare elever. Saken står på sakslisten til kommunestyret mandag 9. desember.