Skolemiljø i Rennesøy kommunestyre: Fem representanter mente de kunne være inhabile

Ordfører Dagny Sunnanå Hausken ble nødt til å ta en aldri så liten tenkepause før rapporten om skolemiljø i Rennesøy kunne realitetsbehandles mandag.