Sølvi møtte elevrådet på Rennesøy skule

Sølvi Ona Gjul er godt i gang med valgkamp og politisk arbeid i den nye storkommunen Stavanger. Tirsdag besøkte hun elever og skoleledelse i Vikevåg.