Tilløp til brann ble raskt avverget på Askje

Det ble oppdaget brann i et avfallsanlegg på Skorpefjell (Askje) lørdag kveld. Brannmannskaper reagerte raskt på lokalbefolkningens oppkall.