Skummel koronavår avløst av ny optimisme: – Vi har hatt en god sommer, særlig i juni

Sentrumsbutikken Karolines i Randaberg var blant dem som ble hardt rammet da Norge stengte ned i mars på grunn av koronautbruddet. Nå er det optimisme å spore.