Randaberg kommune skriver på sin nettside at personalet har som mål å sikre nødvendig nærhet til barna samtidig som nødvendig smittevern opprettholdes. Driften vil derfor være basert på Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet sin veileder, som beskriver hvordan barnehagene kan sikre nødvendige smitteverntiltak.

Her er nærmere informasjon om når hver enkelt barnehage starter opp igjen.

På kommunen sin nettside informeres det om følgende:

  • Alle de kommunale barnehagene i Randaberg åpner mandag 20. april.
  • Kommunen tilbyr alle barn 7 timer oppholdstid hver dag.
  • Leverings- og hentetid avtales i dialog med foresatte.
  • Barn av foreldre/foresatte som har kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver, får samme tilbud som tidligere.

Slik blir hverdagen i barnehagen

For barn, foreldre og ansatte blir hverdagen forandret med tanke på krav om avstand, barn i mindre grupper, retningslinjer for levering og henting og renhold som er strengere enn vanlig.

Målet er likevel å sikre nærhet til barna, samtidig som nødvendig smittevern opprettholdes, skriver kommunen.

Med det i tankene vil personale gjøre sitt beste for å skape en trygg hverdag i barnehagen. De vil være spesielt opptatt av å legge til rette for en trygg og god overgang for barn som har vært lenge hjemme.

Dette blir gjort for å hindre smitte i barnehagene:

  • Vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask.
  • Ha godt renhold i barnehagenvaske leker jevnlig.
  • Være ekstra mye ute med barna i tiden framover.
  • Ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte.

Driften skjer etter retningslinjer fra nasjonale myndigheter. FHI og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder til barnehagene som skal bidra til å begrense smitte.

Slik legger kommunen fram til tre grunnpilarene for å bremse smittespredning:

1. Syke barn, ansatte og foreldre må bli hjemme

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår.

De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme.

Her kan du lese mer om når barn, foreldre og ansatte kan komme i barnehagen og når de skal holde seg hjemme.

2. God hygiene

God hygiene og redusert kontakt mellom barna er to andre viktige tiltak i veiledningen. Barnehagene skal for eksempel ha plan for håndvaskrutiner og opplæring av barna. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte.

Her kan du lese mer om hvordan man sikrer god hygiene i barnehagen.

3. Redusert kontakt mellom personer

Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittebærer. For å oppnå dette må man øke avstanden mellom personer, redusere antall barn som er tett sammen, og det bør arrangeres færre møter og samlinger. Det er likevel viktig at personalet fortsatt kan og må ivareta barnets behov for kontakt og omsorg, slik at barna også føler seg trygge på den nye situasjonen i barnehagen.

For barnehagebarn, hvor det er vanskelig å regulere avstand til andre, blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter til hvert barn og ansatte, for eksempel ved å ha små grupper og ha faste ansatte for hver gruppe.

Her kan du lese mer hvordan man kan redusere kontakthyppighet mellom personer i barnehagen.