På Randaberg kommune sin nettside har de opplyst om fremgangen mot gjenåpningen. Denne kan dere lese under her:

Barnehage

Nærmere informasjon om oppstart kommer på barnehagene sine hjemmesider.Tirsdag 14. april vil bli brukt av de ansatte til organisering og praktisk tilrettelegging for åpning av barnehagene.Barnehagene har som mål å sikre nødvendig nærhet til barna samtidig som nødvendig smittevern opprettholdes.Regjeringen vil utarbeide faglige standarder for hvordan smittevern skal ivaretas i barnehagene. Det kan blant annet knyttes til henting og levering, renhold og avstand mellom barn og voksne.

Skole og SFO

Nærmere informasjon om oppstart kommer på skolene sine hjemmesider.Første dag etter påskeferien, tirsdag 14. april, er i skoleruta ført opp som planleggingsdag ved noen skoler, mens andre skoler starter opp hjemmeundervisningen denne dagen. Rektorene vil legge ut mer informasjon om oppstart etter påske på skolenes hjemmesider.Regjeringen vil utarbeide faglige standarder for hvordan smittevern skal ivaretas i skole og SFO.5. til 10. trinn fortsetter med hjemmeskole på Chromebook. Kommunikasjonen mellom lærer og elev vil være basert på e-post og digitale plattformer.Både skriftlig og muntlig eksamen på 10. trinn er avlyst. Elever på 10. trinn får fullverdig vitnemål uten eksamen. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntaket til videregående opplæring.Barn i risikogruppene og barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, vil fortsatt få fjernundervisning.

Omsorgstilbud etter påskeferien

Barnehagene og skolene har et omsorgstilbud for barn av foreldre som har kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige omsorgsbehov. Tilbudet starter opp i barnehager og skoler fra og med 14. april.