(Akershus Amtstidende)

Statens vegvesen har økt fokuset på kontroll av tunge kjøretøy. Her handler det både om det tekniske og om sjåførene har alt det formelle i orden.

Mye av arbeidet gjøres ved kontrollstasjonene rundt om i landet. Men veivesenets kontrollører er også aktivt ute i felten, og stopper kjøretøyer.

Denne uken har Utekontroll Hedmark gjennomført kontroller ved Husum og Namnå kontrollstasjoner

Og kontrollørene fikk litt av hvert å henge fingrene i.

Påbudt siden 1998

– Flere sjåfører hadde jukset med kjøre- og hviletiden. En transport hadde lastet tømmer inne på kapell på semitrailer, men klarte ikke å sikre dette bra nok.

– En kom kjørende med tilhenger som hadde vært med i en utforkjøring tidligere, denne hadde store skader og skulle ikke vært på veien igjen, forteller Geir Thomas Finstad som er fagleder ved Utekontroll Hedmark.

Kontrollørene kom også over et mer kuriøst regelbrudd. Helt siden 1998 har det vært påbudt å bruke bilbelte også i tunge kjøretøy. Men alle tar tydeligvis ikke dette like mye på alvor.

62 hadde mangler

– En sjåfør hadde ikke skjønt sikkerheten ved å bruke bilbelte, hadde stripset fast beltet i låsen, og satt på bilbeltet, forteller Finstad.

Dermed ble det gebyr på vedkommende.

Til sammen ble 162 kjøretøy kontrollert. Av disse hadde 62 mangler. Til sammen 32 kjøretøy endte opp med å få bruksforbud.

Anmeldt til politiet

Årsakene fordelte seg slik:

– Fire hadde mangler på dekk/kjetting.

– Fem hadde ikke dokumentene i orden.

– Syv hadde overlast.

– Syv fikk påvist tekniske feil.

– Tre kjørte med farlig gods.

– To hadde sikret lasten for dårlig.

– Fire hadde feil dimensjoner.

Dessuten ble syv førere og ett firma anmeldt til politiet. Her handlet det om grove overtredelser på kjøre- og hviletid. Dessuten manglende løyve for godstransport.

LANDET RUNDT

Landet rundt skal speile de beste artiklene fra de andre Amedia-avisene i Norge.

Hadeland legger ut flere saker for å gi våre lesere et innblikk i nyheter, hendelser og andre artikler fra vårt langstrakte land.

Derfor finner du kanskje en sak fra Alta, Bergen eller Fredrikstad på hadeland.no.