På Rennesøy kommune sin nettside er det lagt ut følgende informasjon:

"I små kommuner er det ofte kortere vei fra innbygger til kommunadministrasjon, og det er nok vanligere å ta opp telefonen og ringe direkte til kommunen, enn det er i store kommuner. For innbyggere i Rennesøy og Finnøy kan det nok derfor oppleves nytt og annerledes i starten, å skulle foholde seg til en ny kommune. Vi har derfor laget en guide til hvordan man tar kontakt med Stavanger kommune for å få den hjelpen man trenger. "