Slik påvirkes kommunen av en mulig legestreik: – Belastningen er for stor

Striden står blant annet omdagens legevaktordning.