Randaberg kommune publiserte nylig mer informasjon om hvordan hurtigtestingen av barnehageansatte, skoleelever og lærere skal foregå på Randaberg. Her har kommunen blant annet skrevet:

– Hurtigtesten gjør at man lettere kan oppdage smitte hos elever og ansatte, og unngå at disse bringer smitte med seg videre inn i skoler og barnehager, opplyser kommuneoverlege Ole Bernt Lenning i Randaberg kommune.

Ansatte i skole og barnehage, og elever i skolen, skal derfor teste seg med hurtigtest 24 timer før oppstart 4. januar, og ha et negativt testresultat før de møter opp.

Kommunens anbefaling kommer etter at Helsedirektoratet oppfordret alle kommuner til å teste skoleelever, barnehageansatte og lærere før skolestart.

Må hente hurtigtest selv

Elever og lærere må selv hente hurtigtestene som skal brukes før skolestart. Her kan du lese hvordan dette løses for hver av skolene og for barnehageansatte.

Grødem skole

Hurtigtestene kan hentes på Grødem skole på disse tidspunktene.

  • Torsdag 30.12.21 mellom klokken 13.00 – 17.00
  • Mandag 03.01.22 mellom klokken 13.00 – 17.00

Harestad skole

Ved Harestad skole kan man hente testene i administrasjonsbygget på nybygget, som ligger i Torvmyrveien 22, der 5.-10. trinn hører til.

  • torsdag 30.12.21 mellom klokken 13.00- 17.00
  • Mandag 03.01.22 mellom klokken 12.00 – 16.00

Goa skole

På Goa skole kan man hente hurtigtester hos administrasjonen en av dagene nedenfor.

  • 02.01.22 mellom 16.30 - 18.00
  • 03.01.22 mellom 10.00 - 15.00

Randaberg Videregående skole

Også elever og ansatte ved Randaberg videregående skole skal testes før skolestart. Rektor Trond Hoel opplyser Bygdebladet om at elever og ansatte etter planen skal kunne hente tester fra mandag 03.01.22 på skolen.

Vi starter skoleåret på rødt nivå. Derfor vil ikke alle elevene komme på skolen samme dag. Vi vil derfor legge opp til at elevene kan komme og hente en test, og så teste seg innen 24 timer før den dagen de skal møte fysisk på skolen, forteller Hoel til Bygdebladet.

For elever som er bosatt i andre kommuner enn Randaberg, vil det være mulig å få tak i en hurtigtest i sin kommune.

Vi har hatt god dialog på dette mellom kommunene i Rogaland, slik at det skal være mulig å ta kontakt med kommunen man bor i, for å ta en hurtigtest der. Da slipper vi at elevene våre reiser med kollektivt og lignende, før de har tatt hurtigtesten, sier Hoel.

Barnehageansatte

Barnehageansatte får utdelt en hurtigtest fra sin respektive barnehage.