Den kraftige økningen i smitten de siste ukene, samtidig med at vi får levert færre hurtigtester enn først antatt, gjør at vi har manko på antall hurtigtester.

Helsedirektoratet og FHI har allerede gitt kommunene råd om hvordan de skal prioritere selvtester dersom det oppstår en mangelsituasjon.

– Helsedirektoratet har bedt kommunene om å nedprioritere testing i skoler og barnehager ved mangel på hurtigtester. Det er det vi gjør nå, sier kommuneoverlege Ole Bernt Lenning.

Etter at regjeringen åpnet for at testing kunne erstatte karantene for husstandsmedlemmer, ble det onsdag delt ut 3 000 hurtigtester i Randaberg, noe som er mer enn en dobling fra dagen før.

– Hurtigtestene vi har tilgjengelig i Randaberg, må benyttes der smitterisikoen er høyest. I dag er risikoen størst blant husstandsmedlemmer og de som er nære en som er smittet, i tillegg til de som mistenker å være smittet selv, sier Lenning.

Disse skal teste seg med hurtigtest:

  • Test av personer med symptomer.
  • Test av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære og øvrige nærkontakter.
  • Annen screening etter smittevernfaglig vurdering (blant annet kritiske samfunnsfunksjoner)

– Vi avslutter testingen nå, siden vi har knapphet på tester, og fordi testing i skole og barnehage ikke lenger har den samme smittevernfaglige begrunnelsen som tidligere, sier Lenning.

Fordi det nå er et begrenset antall tester, vil det leveres ut færre hurtigtester enn du trenger på en gang.

– Når du kommer får du bare halvparten av testene du trenger, og må komme igjen for å hente resten. Årsaken er at vi får ukentlige leveranser av nye tester. Vi kan derfor ikke dele ut alt med en gang, sier beredskapsleder Jan-Kåre Ruud i Randaberg kommune.

– Det viktigste nå er at de som har symptomer og som ellers ville vært i karantene kan teste seg, slik at de fortsatt kan gå på jobb og skole. I tiden framover forventer vi mange positive prøver. Den største utfordringen kan være det store sykefraværet, avslutter Ole Bernt Lenning.

Utdeling av gratis hurtigtester skjer fra en egen bod ved Randaberg Arena.