Miriam Sørensen er 38 år, bor på Randaberg og har to barn i skolealder, som går i 3. og 5. klasse. Hun selv er helsefagarbeider i deltidsstilling, 60 prosent fast i natt-tjenesten siden 2019.

– Jeg ønsker full stilling, sier hun, som også er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Randaberg. Der bruker de mye tid på at medlemmene skal gå heltidsstillinger.

– Det er eksempler på ansatte i 40 prosent, og det er ikke enkelt når en har familie, og som oftest rammer dette kvinner med ansvar for barn. Som deltidsansatt blir det å «shoppe» ekstravakter for å kunne tjene nok, men som igjen gir lite planlegging av tiden sammen med familie og barn, sier hun.

Det er ofte slik at deltidsansatte venter på å bli oppringt om mulige ekstravakter, og så ender opp med å ta imot det de får. Hvis en svarer nei, er det ikke alltid sikkert at en blir oppringt igjen neste gang det trengs folk til å jobbe ekstra.

– Så deltidsansatte tar det de blir tilbudt, og en slik situasjon er ofte vanskelig å planlegge fritidssysler, som å bli med ungene på for eksempel fotballkamp eller andre ting, sier Sørensen.

Organisasjons- og personalsjef i Randaberg kommune, Aina Helen Frankrig, forteller til Bygdebladet at det er satt ned en partssammensatt gruppe som jobber med spørsmålet om heltidsstillinger.