Dropper næringsareal i Smedatunet

Planpolitikerne i Rennesøy sa nylig ja til at Smedatunet slipper unna kravet om at 30 prosent av utbyggingsprosjektet skal være næring i Vikevåg sentrum.