Smitten ved sykehjemmet: – Den ansatte har vært i kontakt med en liten andel pasienter og andre ansatte