«Katrinediakon» bruker Snapchat for å skape møtesteder for ungdommene i Randaberg: – Dette vil bli et sted for å bygge relasjoner

Nå får ungdommene mellom 13 og 18 år anledning til komme med innspill om hvilke aktiviteter de ønsker i kommunen.