Kan du kuvettreglene?

På sommerstid er både kyr og mennesker ute i naturen. For å unngå ubehagelige situasjoner og ulykker har frilufts- og bondeorganisasjoner lansert kuvettregler.