Mer regn i juni enn normalt

Nasjonalt var juni den åttende våteste junimåneden siden 1900, det kom 50 prosent mer enn normalen i Norge. Lokalt var det ikke like stort avvik fra normalen.