– E 39 Rogfast er et viktig prosjekt for å knytte sammen bo- og arbeidsregioner på Vestlandet, og skal bygges. Statens vegvesen skal derfor snu alle steiner for å finne løsninger som kutter kostnader slik at prosjektet kan gjennomføres, sier Dale i en pressemelding fra regjeringen.

Det var tidligere i år at vegvesenet valgte å avlyse den første av tre tunnelkontrakter i Rogfast fordi tilbudet fra entreprenørene var vesentlig dyrere enn forventet. Denne kontrakten gjaldt tunnelarm ut til Kvitsøy.

Nå er det stor usikkerhet og risiko for at prosjektet kan bli veldig mye dyrere enn først antatt, så Staten vegvesen skal gå grundig gjennom det en gang til for å finne hva som kan gjøres billigere.

– Det viktigste for oss er å bygge Rogfast slik at folk og næringsliv får en enklere og tryggere hverdag. Da skal ingenting være uprøvd, sier statsråden.

Det er en omfattende gjennomgang som nå skal gjøres. Kostnadssparende tiltak, strategi for gjennomføring og forutsetninger for hvordan alt skal finansieres skal vurderes på nytt.

Jon Georg Dale vet ikke nå hvor lang tid dette vil ta.

– Det viktigste er at vi reduserer risikoen i prosjektet og får kostnader under kontroll, uttaler han.