Det er i Høyre/Venstre/KrF-regjeringens forslag til statsbudsjett 2021 det kommer fram at Næringsdepartementet skal bruke 6,5 millioner kroner på å etablere et dagligvaretilsyn.

– Mat og dagligvarer betyr mye for forbrukerne, noe som gjør at det er viktig å ha kontinuerlig oppmerksomhet på konkurranseforholdene, uttaler Iselin Nybø i pressemeldingen som fulgte med statsbudsjettforslaget.

Oppbygging i 2021

I mars i år ble det vedtatt i Stortinget at det skal etableres et dagligvaretilsyn. Høsten 2020 vil Nærings- og fiskeridepartementet ansette leder for tilsynet. Lederen får i 2021 oppgaven med å rekruttere medarbeidere.

Departementet bevilger 6,5 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021 til å bygge opp det nye dagligvaretilsynet, som skal lokaliseres i Grenland sammen med Forbrukertilsynet.

Prioritert oppgave

Dagligvaretilsynet skal bygges opp for å utføre oppgaver som Stortinget har vedtatt i Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden. Først og fremst skal det nye tilsynet drive veiledning og informasjonsarbeid overfor aktørene i dagligvaremarkedet.

Etablering av et dagligvaretilsyn er prioritert oppgave for Iselin Nybø sitt departement i 2021. 6,5 millioner kroner, som regjeringen bevilger, skal dekke lønns- og pensjonsutgifter og andre driftsutgifter i tilsynets første driftsår.

De to siste årene har Konkurransetilsynet fått tilført 6,5 og 8,5 millioner kroner for å håndheve konkurranseloven i dagligvarebransjen.

– Det er viktig at dagligvaresatsingen ikke går ut over arbeidet til Konkurransetilsynet i andre markeder og sektorer. Regjeringen foreslår derfor at styrkingen til Konkurransetilsynet blir videreført, framholder Iselin Nybø.