Statsminister, lege og lærer - se hva førsteklassingene drømmer om å bli

Denne uken har Bygdebladet besøkt flere førsteklasser på Rennesøy for å spørre om hva de har lyst å jobbe med når de blir voksne.