– MDG sin motstand mot store veiprosjekt stopper god utvikling

Tunnelsikkerhet er viktig for Rennesøy, påpeker Jostein Eiane. Han opplever at det er sprikende nå i forhold til framdrift på Rogfast.