Utviklingen av den nye, visuelle identiteten er basert på innbyggernes medvirkning i 2018. Innbyggere i både Rennesøy, Finnøy og Stavanger har gitt innspill til arbeidet med felles identitet og kultur og flere andre tema ved deltakelse på blant annet gjestebud, innbyggerpanel, samling for ungdomsråd, framtidsverksted og involvering av folkevalgte.

Innbyggere har bidratt

I de ulike samlingene har samtaler handlet om hvilke muligheter som oppstår når tre kommuner blir til en, i hvilken retning skal den nye kommunen gå og hvordan skal en rigge seg for både gode og dårlige tider. Ett mål har vært å belyse hva næringsliv, frivillig sektor, politikere og innbyggere få til sammen med kommunene.

I disse prosessene ble det blant annet lagt vekt på havet som forener de tre kommunene, og som har vært felles ressursgrunnlag i alle år.

Natur, kulturhistorie og kyst

I arbeidet med ny, visuell profil er farger inspirert av natur og kulturhistorie, mens grafiske former er hentet fra kystlinjen. Dette skal gi mulighet for stort mangfold av uttrykk å velge i når kommunen skal profileres i ulike sammenhenger.

Ryddejobb

Å lage en ny visuell identitet har vært en anledning til å rydde opp i bruk av logoer. Hver for seg har de tre kommunene Stavanger, Rennesøy og Finnøy vært lite tro mot eksisterende profiler. Mange prosjekter har utviklet sine egne logoer, noe som er dyrt i tillegg til at det er vanskelig for innbyggerne å vite hvem som er avsenderen.

– Det skal komme tydelig fram at kommunen står bak tjenestene. Derfor skal kommunevåpenet alltid være med, framholder kommunikasjonssjefen.

Men den nye profilen er det samtidig mulighet at forskjellige avsendere kan utvikle sine egne visuelle uttrykk. For eksempel ved at øyformer kan fylles med fotografier eller illustrasjoner, og avdelinger og virksomheter kan selv velge hvilke farger som skal kjennetegne dem.

Tydeligere kommunevåpen

Nye Stavanger kommune vil bruke svart eller hvit versjon av kommunevåpenet. Blant annet har det med universell utforming å gjøre og fordi fargevarianten har dårlig kontrast og er vanskelig å lese i små størrelser.

Svart versjon er renere og mer tydelig og opptrer bedre på digitale flater samtidig som den framstår mer moderne og enklere å kombinere den fargerike profilen.