«Rutetilbudet med hurtigbåt er svært viktig for deler av fylket. Det er en utfordring å redusere rutetilbudet uten at det får negative konsekvenser for befolkningen som er avhengig av båt ved sine reiser til skole, jobb og på fritid».

Slik begynner fylkesrådmannen sitt sammendrag i saken «Endringer i rutetilbudet med hurtigbåt», som ble behandlet i fylkets samferdselsutvalg (SU) 18. november. I fylkesutvalget 24. november er det sikkert at hurtigbåttilbudet består for Kvitsøy.

– Jeg har fått melding om dette, og det er gledelig, veldig kjekt, sier Lars Kåre Pedersen til Bygdebladet. For ham som pendler til Stavanger sentrum betyr dette tilbudet veldig mye.

– Hadde det blitt lagt ned, vil det bety minst en dobling av reisetiden, fra 35 minutter hver vei til 60–70 minutter fordi jeg måtte reist med ferje, bil eller buss. Det er for lang tid, og alternativet er å flytte til byen i stedet for. Jeg har barn i skolealder selv, og snart skal de begynne å pendle til skole på fastlandet, og da er et godt båttilbud avgjørende. Og det er helt avgjørende for øysamfunnet, der vi ønsker å bo og leve, sier Pedersen.

Vil lage ny rutestruktur

Fylkeskommunen ville spart nær 1,2 millioner kroner årlig på å legge ned hurtigbåttilbudet mellom Kvitsøy og Stavanger sentrum. I samferdselsutvalget 18. oktober vedtok politikerne å lage en tverrpolitisk arbeidsgruppe, som skal arbeide fram en helt ny rutestruktur innen 2023.

– Mitt håp er at hurtigbåttilbudet til Kvitsøy kan bli fredet en gang for alle, at vi slipper denne usikkerheten hver eneste høst. Ikke minst er det viktig også for lokalpolitikerne på Kvitsøy, som ikke kan markedsføre dette tilbudet for at folk skal flytte til øysamfunnet når det er så usikkert hvert år om vi fortsatt vil ha det, sier Lars Kåre Pedersen.

Alexander Rügert-Raustein har reist mye med båter i Ryfylke etter at han ble leder i samferdselsutvalget. Dette for å gjøre seg bedre kjent.

– Jeg rakk å reise rundt en del i Ryfylke før koronasituasjonen, sier han. Rügert-Raustein innrømmer at han virkelig har blitt en venn av Ryfylke-øyene, som han mener fortjener gode båttilbud, deriblant Kvitsøy.