Ambulansene Ove Johan har sendt til Albania har kommet til uvurderlig nytte etter det dødelige jordskjelvet

Flere av ambulansene Ove Johan Harestad har kjørt til Albania har vært i beredskap etter jordskjelvet som nylig rammet 2000 personer.