Klokken 10:00 holder Stavanger Universitetssjukehus pressebrifing om den pågående koronasituasjonen i regionen.

Til stede under orienteringen vil smittevernoverlege Jon Sundal, rådgiver innen analyse, Snorre Eikeland og beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen være.

De vil gi et oppdatert bilde på den siste tids utvikling og analyser knyttet til denne.

Direkteoverføringen ser du i toppen av denne saken.