(Solabladet)

Fagdirektør Eldar Søreide, smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe og avdelingsoverlege Bjørnar Gilje ved avdeling for blod- og kreftsykdommer vil gi en statusoppdatering knyttet til covid-19.