Sykehuset er bekymret: - Vi er sårbare her også. Vi tåler ikke mange av disse tilfellene samtidig

Vil påvirke driften i stor grad.