Tidligere dirigent i Randaberg Musikkorps forteller: Derfor reiser Stavanger Symfoniorkester rundt og spiller

Stavanger Symfoniorkester har siden uken etter at koronapandemien startet, reist rundt og spilt for sykehjem og omsorgsboliger i Stavanger og omegn.