Vi som lokalavis er stolte over å være en del av Randabergs rike historie. Siden 1997 har vi med ukentlig papiravis, og i nyere tid en alltid-pulserende nettside i stor vekst, bidratt til å belyse bygdas utvikling og løfte fram dens innbyggere.

Det er dere, folket, som i form av samhold, engasjement, frivillighet og pågangsmot danner kommunen, som nå fyller 100 år. Det må feires! Samtidig er det viktig å huske på hva vi faktisk feirer, og verdsette dette. Datoen 1. juli 1922 må ikke glemmes.

Det var da Randaberg ble utskilt som egen kommune. Siden har den vært selvstendig. Selvstendighet er ikke gitt. Den har, og blir, kjempet for flere steder i verden den dag i dag. Her og nå.

Vær stolt over og sett pris på å bo i et selvstendig land, i en selvstendig kommune - i en bygd hvor vi sammen har friheten til å skape et godt samfunn. For det er dere som bidrar til nettopp det. Du som kjærlig tar hånd om den dyrebare matjorda og gårdsdyra. Du som gjennom frivillig engasjement og jobb gir barn og ungdom en god oppvekst. Du som tar helhjertet hånd om våre eldre. Og alle dere som skaper og utvikler, pleier og trøster. Vedlikeholder, rengjør, dyrker og serverer, beslutter, lærer, underholder og gleder.

Dere skal ha hundre ganger takk for deres innsats for bygda og kommunen. For hundreåringen!