Verdiar må skapast før dei kan fordelast

Av

Skal me lukkast med Nye Stavanger er det heilt avgjerande at by og land klarer å løfta ilag. Gjer me det, kan me levera verdiskaping og velferd i verdsklasse.