– Ap jobber for like gode tjenester i Rennesøy i storkommunen

Sølvi Ona Gjul har merket seg uttalelser om at tjenestetilbudet til innbyggerne i den nye storkommunen skal være minst like godt og bedre enn i dag. Den griper hun lett.