Planlegger nytt landbruks- og havbrukskontor

Fellesnemda for Nye Stavanger har bestemt at den nye storkommunens landbruks- og hvabrukskontor skal etableres på Finnøy. De folkevalgte vil bruke tid på å finne ut hvordan det skal organiseres.