Vil Nye Stavanger bli vellykket?

- Det er nødvendig med en holdning i Stavanger at dette blir en helt annen kommune fra 2020 enn nå, sier Sølvi Ona Gjul, 3. kandidat for Stavanger Ap 9. september.