Tone og Kjersti fra Randaberg Sanitetsforening engasjerer seg i Livsgnistløpet: - Det er viktig å støtte opp om dette arrangementet

Tone Grødem og Kjersti Thime går inn med styreverv i Livgsnistløpet. De mener det er en viktig og riktig ting å støtte opp under for Randaberg Sanitetsforening.