1,4 millioner flere bussreiser i 2019 - tror bomring bidrar sterkt til økningen

Rogaland hadde nesten 1,4 millioner flere bussreiser i første halvår 2019 sammenlignet med samme periode i fjor.