Vegvesenet skriver i kontrollrapporten at det blir gjennomført kontroller for å bedre trafikksikkerheten for alle trafikanter.

– Alle skal komme trygt fram på norske veier. Kontrollene skal også bidra til å sikre konkurransevilkårene i bransjen og yrkessjåførenes arbeidsvilkår, skriver vegvesenet.

Fikk bruksforbud

I dagens kontroll var det i alt seks sjåfører som fikk bruksforbud på kjøretøyene sine. I tillegg var det en sjåfør som fikk skriftlig mangel.

Det blir opplyst at ett kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull merking av lengde, mens et annet fikk bruksforbud for å ha sikthindrende gjenstander i frontruten. I tillegg var det to kjøretøy som fikk bruksforbud for mangelfull lastesikring, og ett kjøretøy fikk bruksforbud for å ha folierte sideruter foran. Her måtte foilen fjernes før sjåføren kunne kjøre videre. Til slutt var det ett kjøretøy som fikk bruksforbud for overskridelse av total lengde på kjøretøyet.

Den skriftlige mangelen ble skrevet ut som følge av defekt lastesikringsutstyr på ett kjøretøy.