De som jobber for å skaffe et nytt orgel til det best bevarte middelalderklosteret i Norge har opprettet en digital innsamlingsaksjon «Spleis» på internett. Dette kalles gjerne «crowdfunding» eller folkefinansiering.

Så langt har 10 givere bidratt frivillig i en Spleis på nett, og det er 257 dager igjen.

På forsommeren i år fikk Rennesøy kyrkjelege fellesråd 500.000 kroner av Sparebankstiftelsen SR-bank til nytt orgel i klosteret.

– Nå er vi i gang igjen med en Spleis, forteller Arne Martin Aandstad, som er med i komiteen som ivrer for å erstatte dagens slitne orgel i Utstein kloster.

I vinter var to orgelbyggere på befaring i klosteret, og onsdag i forrige uke var Riksantikvaren der. Det trengs støtte fra alle gode krefter for å få til et nytt orgel, og egentlig er det krise.

– Orgelet er i ferd med å bryte sammen samtidig som Utstein kloster er svært populært blant annet som bryllupskirke og konsertsted. I tillegg er klosterkirken i drift som vanlig menighetskirke og museum, forteller Arne Martin Aandstad.

I oktober stiller artister som Inger Lise Hope, Håkon Hauge Johnsen og andre opp gratis med en konsert basert på Alfred Hauge sine tekster til inntekt for nytt orgel.

– Det blir flere arrangement framover til inntekt for dette, og Museum Stavanger (MUST) og Den norske kirke spiller godt på lag, sier Aandstad.

Fakta - Orgel i Utstein kloster

Orgelet i Utstein kloster ble bygd i 1972 av det sveitsiske orgelbyggerfirmaet Schamberger og har 8 stemmer fordelt på to manualer og pedal.

Det er dessverre av dårlig kvalitet og er i dag preget av svært mange funksjonsfeil som blant annet resulterer i at kun halve orgelet kan brukes.

Det er i utgangspunktet et lite instrument som er satt til å fylle et relativt stort rom.

Orgelet brukes og høres av svært mange i løpet av et år. Derfor er det viktig av det til alle tider fungerer godt. Det gjør det ikke per i dag. Feilene og manglene ved orgelet i dag er så kostbare å utbedre at det ikke er forsvarlig på et instrument av denne størrelsen og kvaliteten.

Rennesøy kyrkjelege fellesråd har vedtatt å jobbe for utskifting av orgelet, og har nedsatt en orgelkomité som har begynt sitt arbeid.

En ser for oss et nytt orgel som i en helt annen grad enn i dag er tilpasset til rommet det står i, både arkitektonisk og klanglig, og til det orgelet faktisk brukes til i det daglige.

Kilde: Orgelkomiteen i Rennesøy kyrkjelege fellesråd