Sommerjobb på Tungenes fyr

Ikke alle studenter er så heldige at de får brukt tillært kunnskap fra studiene i sommerjobb. På Tungenes Fyr får Torstein og Emma nettopp det.