Årets TV-aksjon – Plan - Barn, ikke brud – går til å bekjempe barneekteskap. Tanken er å vekke oppsikt rundt at barn skal få være barn, og ikke brud.

Hjertet i TV-aksjonen er bøssebærerne, og etter en heldigital aksjon i fjor går kommunen over til fysisk oppmøte i 2021. Søndag 24. oktober går man på besøk til naboer med bøssa i hånden.

– Den enkleste måten for en privatperson å engasjere seg på, er å bruke to timer på aksjonsdagen til å gå med bøsse, sier Maren Grayston Bjartung, sekretær for TV-aksjonskomiteen i Randaberg kommune.

Kommunen oppfordrer folk til å melde seg som bøssebærere til det de mener er årets viktigste søndagstur for å gi unge jenter en bedre framtid.