Familiebedriften har doblet antallet ansatte – fra en til to

Med en dobling i antallet ansatte kan far og sønn i Ulversøy AS nå ta del i hele byggeprosessen, fra søknad og tegning til videre planlegging og ferdigstilling.