500 kroner i honorar for å sitte i Stavanger ungdomsråd

Stavanger kommunestyre bestemte mandag 16. desember at det skal opprettes et ungdomsråd i den nye storkommunen. Medlemmer vil bli honorert med 500 kroner per møte.