Stavangerpolitikere sliter med godtgjøring til medlemmer i ungdomsråd

Kommunedirektøren i Stavanger anbefalte kommunestyret 25. november å etablere et ungdomsråd i storkommunen. De folkevalgte utsatte saken til desembermøtet.