Nå skal elever lære mer om inkludering og livsmestring: – Dette er et steg i riktig retning

I de nye læreplanene legges det vekt på blant annet inkludering og livsmestring, som skal være en rød tråd på tvers av fagene.