Statens vegvesen sine nettsider kan man følge trafikkbildet over hele landet.

Inn mot Stavanger og ved ferjekaiene Arsvågen og Mortavika er det mandag morgen klokka 10.00 ingen tegn til økende trafikk.

Det kan imidlertid endre seg utover dagen. Finværet og varmen har gjerne gjort at enkelte har utsatt hjemreisen fra i går til senere på dagen mandag, andre påskedag.