Utstein 4H samlet inn over 45000 kroner til Kreftomsorg Rogaland

De rundt femti medlemmene i Utstein 4H på Rennesøy arrangerte sin årlige basar i Mastrahuset på Mosterøy torsdag kveld. En pent overskudd går igjen til et godt formål.