- Det er veldig kjekt at det er så stor interesse, sier Ole Hodnefjell og Arild Vøllestad. De er med i komitéen som har planlagt seminaret om Utstein kloster sett i lys av augustinerordenens spiritualitet.

Arrangører er Utstein Pilegrimsgard, Katolsk Forum VID vitenskaplige høgskole, MUST og Utstein kloster.

- I fjor handlet seminaret om augustinerordenen. I år har vi fått professor i kunsthistorie, Gunnar Danbolt, til å komme for å fortelle om augustinerordenens åndelighet sett i forhold til arkitektur og utsmykking av klosteret, forteller Arild Vøllestad.

Åndelig liv og lære

Danbolt skal også gi et innblikk i det åndelige liv som utfoldet seg innenfor klostermurene og hvilken kontakt Utstein Kloster hadde med augustinere i Norge og ellers i Europa.

Augustinerordenen fulgte tradisjonen etter Augustin, som levde på 400-tallet. De hadde spesielt fokus på lærdom og det moralske eksempel. Munkene hadde blant annet egen skrivestue der de skrev av Bibelen og andre hellige skrifter.

- Tema for seminaret er litt spesielt, men samtidig helt naturlig. Det gir en forklaring på hvorfor ting er som de er i klosteret. Utstein kloster er helt enestående. Det ses på som en turistattraksjon, men det har en mye større betydning, sier Vøllestad og oppfordrer alle interesserte til å melde seg på seminaret i begynnelsen av september.

Tidebønn

Seminaret åpner med tidebønn i klostertradisjon, ledet av kantor Ole Hodnefjell og Anne Bente Hadland. Tidebønnene var bønner som munkene bad til helt faste tider på døgnet.

Koret Schola Solensis skal stå for det musikalske innslaget og avslutter seminaret med gregoriansk sang. Koret synger regelmessig vespere/konserter i Sola Ruinkirke. Videre deltar koret fast på middelaldermusikkdagene i Bergen. De har også sunget på flere middelalderfestivaler i Norge og hatt mange opptredener i kirker i Stavanger-området.

Gunnar Danbolt ble i 2007 utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavsorden for sin kunstformidling. Fra og med høsten 2003 til og med våren 2015 laget han sammen med Nina Skurtveit radioprogrammet Kunstreisen på NRK P2, der de har tatt for seg eldre og nyere kunst i samlinger og utstillinger i Europa og USA.

De første påmeldingene til seminaret kom allerede i februar.

- Hittil er 70 påmeldt, men det er plass til 100 deltakere. De som ønsker å bli med på seminaret, kan gå inn via MUST sine hjemmesider, til Utstein kloster og melde seg på, forteller Arild Vøllestad.