– Dette er en historie verdt å få med seg, sier Arvid Kaspersen, daglig leder i Utstein Pilegrimsgard, til Bygdebladet.

Etter å ha blitt satt på idéen av prost i Tungenes Prosti, Kjetil Aano, tente gjengen i Ryfylke Livsgnist i full fyr og gikk på oppgaven med liv og lyst. Det har endt i spelet «Luther med latter».

I år er det nemlig 500 år siden reformasjonen, navn på religiøse og kulturelle omveltninger i store deler av Europa på 1500-tallet. Den førte til delingen av vestlig kristendom i den katolske, den lutherske og den reformerte kirke, i følge Store Norske Leksikon.

Den tyske teologen Martin Luther (1483 - 1546) kritiserte kirka, og ble kjent ved hans 95 teser (læresetninger).

Denne historien som har fått betydning for vårt samfunn i dag, kan du få se og høre i Utstein kloster på kveldstid fredag 19. mai. Spelet er et samarbeid mellom Utstein Pilegrimsgard og Ryfylke Livsgnist.

Les mer i Bygdebladets papirutgave torsdag 20. april.