- Dette er for folk flest, sier styreleder Ole Hodnefjell til Bygdebladet. Fjorårets klosterseminar de siste årene handlet om det bygningsmessige ved klosteret.

- Det er ulike måter å vinkle dette på med sang og musikk. I år tenkte vi at dette med bokproduksjon og avskrifter er lite kjent, og i så måte et godt tema å ta opp, sier Hodnefjell, som tror det blir fin dag i Utstein kloster lørdag 1. september.

Kreativt senter på Utstein

Utstein Pilegrimsgard, Katolsk Forum i Stavanger, Misjonshøgskolen, Museum Stavanger og Utstein kloster samarbeider om seminaret.

I middelalderen var klosterne viktige kreative sentre, hvor det kristne budskap fikk sin form i ord, toner, bilder og symbolhandlinger. Flinke foredragsholdere er hentet inn, Wolfgang Plagge, professor ved Musikkhøgskolen i Oslo, og Åslaug Ommundsen, professor i klassiske fag ved Instituttet for lingvistiske, litterære og estetiske studier på Universitetet i Bergen.

 

Plagge skal snakke om sang og musikk i klosteret, og Ommundsen om middelalderens bok- og skriftskultur.

- Det er veldig kjekt å få komme til Utstein og være med på årets klosterseminar, sier Ommundsen til Bygdebladet.

- For dem som er interessert i den norske klosterhistorien, er Utstein kloster perfekt ramme om det som er årets tema: klosteret som kreativt senter med hensyn til både bøker og musikk, mener hun.

- Hva skal du snakke om?

- Når en kommer inn på bokhistorie og den kulturen som er knyttet til skrift, bokproduksjon, tekster og liturgi, kan en fylle uendelig mange seminar. Så her er utfordringer å begrense seg. Noe av det jeg vil komme inn på er hva som skjedde med håndskriftbøkene fra mellomalderen, og hva som finnes i dag av fragment fra norske mellomalderbøker, svarer Åslaug Ommundsen.

- Vil gå rett hjem dette

Koret Schola Solensis skal også delta på seminaret med sin gregorianske sang.

- Dette vil gå rett hjem, sier Margareth Hana Buer, leder for koret med åtte sangere. De kommer til Utstein om vel en uke med full besetning.

- Veldig kjekt å få synge i Utstein kloster, der gregoriansk sang hører med, legger hun til om hvorfor det vil gå rett hjem.

Schola Solensis har vært i klosteret tidligere, og denne gangen skal de blant annet begynne med en halvtimes tidebønn klokka 10.

- Det er en fast rutine som klostre har, og som følger et fast opplegg. Så skal vi også delta i under foredraget til Åslaug Ommundsen, som skal snakke blant annet om St. Olav-sekvensene, og som koret skal synge, forteller Hana Buer.

 

Underholdende

Så langt er de solgt 30 billetter til årets klosterseminar, forteller Ole Hodnefjell. Det er en uke igjen til å melde seg på, så styrelederen håper på noen flere.

- Vi har satt en grense på 100 personer, så det er fortsatt plasser igjen. Dette vil bli en kjekk dag, og dette er en god anledning for lokalbefolkningen til å høre mer om hva som foregikk på klosteret, sier han.

Åslaug Ommundsen sier at inne på klosteret leste såkalte oppbyggelige tekster, mens de utenfor, spesielt i de høyere samfunnslag, ser det ut til at de leste ulike former for litteratur og dikting, og kanskje mest av den underholdende typen.