Utvalgte kulturlandskap skal feires

20. august skal det markeres at det er 10 år siden staten utnevnte de første utvalgte kulturlandskapene i Norge. Ett av disse er i Rennesøy kommune - Hodne-Helland-Bø.